Головна > Вибори > Прийнято новий Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси

Прийнято новий Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси


11-01-2020, 10:54. Розмістив: inform

Центральна виборча комісія 2 грудня 2019 року прийняла Постанову №1969 "Про Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси”, якою затверджено новий Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси,  встановлено  примірний зразок заяви про тимчасову зміну місця голосування, встановлено форму посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця.                  

     Цей Порядок  забезпечує тимчасову зміну місця голосування громадянина України, який має право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, однакового застосування органами ведення Державного реєстру виборців  законодавства України про вибори під час приймання та розгляду заяв виборців про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Він визначає процедуру тимчасової (на період проведення виборів Президента України, народних депутатів України) зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, включаючи виборця, стосовно якого в Державному реєстрі виборців міститься службова відмітка про вибуття з виборчої адреси. Положення цього Порядку не поширюються на місцеві вибори.                                 

    Тимчасова зміна місця голосування передбачає:

зміну виборчої дільниці, до якої виборець відноситься за його виборчою адресою, на іншу виборчу дільницю без зміни його виборчої адреси;

віднесення включеного до Реєстру виборця, стосовно якого в Реєстрі міститься службова відмітка про вибуття з виборчої адреси, до виборчої дільниці.                                  Тимчасова зміна місця голосування забезпечуватиме включення виборця до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці. Вона не буде здійснюватися щодо спеціальних виборчих дільниць.                                                                     
    Під час виборчого процесу чергових або позачергових виборів народних депутатів України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю на іншу виборчу дільницю, в тому числі поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу.                                           
    Виборець, якому тимчасово змінено місце голосування на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного виборчого округу, до якого віднесено його виборчу адресу, має право голосу на виборах народних депутатів України лише в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та включається до списку виборців на відповідній виборчій дільниці із відміткою про отримання лише виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.                                                      Під час проведення в одномандатному виборчому окрузі повторного голосування по кандидатах у народні депутати України чи повторних або проміжних виборів народного депутата України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю, в тому числі члену виборчої комісії, якщо його виборча адреса належить до території одномандатного виборчого округу, в якому проводяться такі вибори (повторне голосування), та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього одномандатного виборчого округу.                                                                                                                               
       Тимчасова зміна місця голосування  буде здійснюватися органом ведення Реєстру не раніше дня початку виборчого процесу за мотивованим зверненням виборця, поданим не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах.Виборець може подати до органу ведення Реєстру заяву про тимчасову зміну місця голосування у паперовій або електронній формі (далі – відповідно заява про тимчасову зміну місця голосування, заява у паперовій формі, заява в електронній формі).                                    

       Заява про тимчасову зміну місця голосування повинна містити:

ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу (прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові, дату, місце народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності такої інформації в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України);

виборчу адресу виборця;

зазначення виду, назви виборів (повторного голосування) та дати їх (його) проведення;

адресу, де виборець перебуватиме в день виборів (повторного голосування), та/або номер виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності);

мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування.                                         У заяві про тимчасову зміну місця голосування виборця, який постійно не здатний пересуватися самостійно, обов’язково зазначається адреса, за якою він перебуватиме у день виборів (повторного голосування).                                                                                    У заяві на період проведення виборів Президента України вказується необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця на одному етапі виборчого процесу цих виборів (голосування в день виборів Президента України/повторне голосування) або на обох його етапах (голосування в день виборів Президента України, повторне голосування).                                                                                                                           Заява в паперовій формі подається виборцем особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства, та приймається органом ведення Реєстру за:

указаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів (повторного голосування) чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування;

виборчою адресою виборця, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".                      Заява в паперовій формі виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування), народних депутатів України на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.       Заява в паперовій формі виборця, який проживає чи перебуває в Україні та перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування), виборів народних депутатів України за її межами, приймається органом ведення Реєстру за виборчою адресою виборця або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.                                                                             

       Заява в паперовій формі виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах Президента України (повторному голосуванні), виборах народних депутатів України на іншу закордонну виборчу дільницю приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може звернутися до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України, особисто подавши заяву в паперовій формі до відповідної закордонної дипломатичної установи України не пізніше ніж за п’ять днів (за київським часом) до дня голосування на відповідних виборах. Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає за допомогою технічних засобів зв’язку копію заяви органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України з обов’язковою наступною передачею до нього цієї заяви.                                                             

     Під час виборчого процесу виборів Президента України, народних депутатів України члени окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць заяву в паперовій формі подають до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.     
      Під час подання заяви в паперовій формі до органу ведення Реєстру виборець пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки чи тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Для виборців з числа військовослужбовців документом, який пред’являється органу ведення Реєстру, також може бути посвідчення військовослужбовця або військовий квиток. Під час подання заяви в паперовій формі до закордонної дипломатичної установи України виборець пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).                                                                                                     
        У разі подання заяви виборця в паперовій формі уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а також довіреність, видана виборцем та посвідчена в установленому законодавством порядку. Недотримання примірного зразка заяви в паперовій формі не є підставою для відмови в її прийнятті.                               Виборець, який подає до органу ведення Реєстру заяву у паперовій формі та бажає отримати посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, створене в електронній формі, у цій заяві зазначає адресу електронної пошти, на яку він просить надіслати таке посвідчення.  Якщо заява в паперовій формі не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, та неможливо усунути ці недоліки під час її приймання, вона невідкладно повертається виборцю з відповідними роз’ясненнями. Указані в заяві в паперовій формі відомості перевіряються органом ведення Реєстру, закордонною дипломатичною установою України стосовно їх повноти та відповідності даним пред’явленого документа.                                      
     Заява в електронній формі створюється з використанням  кваліфікованого електронного підпису, який відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.               
       Заява в електронній формі створюється шляхом заповнення виборцем електронної форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.                      
       Заява в електронній формі, крім даних, зазначених вище, повинна містити адресу електронної пошти для надсилання виборцю повідомлення про подання цієї заяви, посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, в електронній формі.                                                
      Виборець може подати до органу ведення Реєстру протягом 24 годин не більше однієї заяви в електронній формі.                   

     Під час заповнення виборцем електронної форми відомості, що вказуються в заяві, перевіряються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" щодо їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.       

      Заява про тимчасову зміну місця голосування реєструється органом ведення Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців". Заява виборця про тимчасову зміну місця голосування розглядається органом ведення Реєстру невідкладно. Така заява, подана до органу ведення Реєстру пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, залишається без розгляду.

      Днем подання заяви про тимчасову зміну місця голосування вважається день отримання цієї заяви органом ведення Реєстру.                                                                         Під час розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування орган ведення Реєстру перевіряє, чи включений заявник до Реєстру. У разі включення заявника до Реєстру орган ведення Реєстру встановлює, чи:

-має він право голосу на відповідних виборах (перевіряється відсутність у записі Реєстру стосовно заявника службових відміток про визнання його недієздатним та припинення громадянства України);

-звичайна виборча дільниця, яку виборець просить визначити місцем його голосування на період проведення повторного голосування по кандидатах у народні депутати України чи повторних або проміжних виборів народного депутата України, входить до складу одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу;

-виборець за своєю виборчою адресою не відноситься до спеціальної виборчої дільниці;

-виборча дільниця, яку виборець просить визначити місцем його голосування, не є спеціальною.                                                  За наявності підстав для тимчасової зміни місця голосування керівник органу ведення Реєстру не пізніш як наступного дня після дня отримання відповідної заяви видає з дотриманням вимог цього Порядку наказ про тимчасову зміну місця голосування виборця, проєкт якого формується програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців". Наказ може створюватися в паперовій або електронній формі.                                   У разі видання керівником органу ведення Реєстру наказу про тимчасову зміну місця голосування на період проведення відповідних виборів за результатами розгляду заяви виборця, якому вже було тимчасово змінено місце голосування на цих виборах, попередній наказ про тимчасову зміну місця голосування вважається таким, що втратив чинність, про що програмними засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" повідомляється відповідний орган ведення Реєстру.                                                                                                                       
    Про тимчасову зміну місця голосування виборцю видається посвідчення, яке може виготовлятися в паперовій формі або створюватися в електронній формі.                                                                                                                               
     Посвідчення в паперовій формі виготовляється за встановленою формою, підписується керівником органу ведення Реєстру, який його видав, та засвідчується печаткою цього органу. Таке посвідчення видається виборцю не пізніше наступного дня після дня видання керівником органу ведення Реєстру відповідного наказу про тимчасову зміну місця голосування.          Посвідчення в електронній формі після видання керівником органу ведення Реєстру відповідного наказу про тимчасову зміну місця голосування надсилається на адресу електронної пошти, вказану в заяві про тимчасову зміну місця голосування.                                                                                             
    Якщо виборець звернувся із заявою у паперовій формі до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою, однак виявився невключеним до Реєстру, йому одночасно пропонується подати заяву щодо свого включення до Реєстру, а в разі звернення до органу ведення Реєстру не за своєю виборчою адресою – виборцю невідкладно повертається така заява та повідомляється про необхідність звернення до відповідного органу ведення Реєстру в порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців".                                                                                                           
   У разі подання заяви в електронній формі виборцем, який не включений до Реєстру, на адресу його електронної пошти надсилається повідомлення про необхідність подати заяву про включення до Реєстру до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою.                                                                                               
     Керівник органу ведення Реєстру відмовляє в задоволенні заяви про тимчасову зміну місця голосування з таких підстав:

-якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не має права голосу на відповідних виборах;

-якщо звичайна виборча дільниця, яку виборець просить визначити місцем його голосування на період проведення повторного голосування по кандидатах у народні депутати України чи повторних або проміжних виборів народного депутата України, не входить до складу одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу;

-якщо виборець за своєю виборчою адресою відноситься до спеціальної виборчої дільниці;

-якщо виборець просить визначити місцем його голосування спеціальну виборчу дільницю.                                                     

Особі, якій відмовлено в задоволенні заяви в паперовій формі, невідкладно повідомляється про це письмово із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.

 У разі подання до органу ведення Реєстру заяви в електронній формі таке повідомлення невідкладно надсилається особі на адресу її електронної пошти.                                                                
    Виборець, якому тимчасово змінено місце голосування, може відкликати заяву, на підставі якої йому було змінено місце голосування, подавши до органу ведення Реєстру відповідну заяву, однак не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування. Така заява може подаватися в паперовій або електронній формі.                                                                                                    
      Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може відкликати заяву, на підставі якої йому було змінено місце голосування, звернувшись із заявою в паперовій формі до відповідної закордонної дипломатичної установи України не пізніше ніж за п’ять днів (за київським часом) до дня голосування на відповідних виборах. Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає за допомогою технічних засобів зв’язку копію такої заяви органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України з обов’язковою наступною її передачею до цього органу ведення Реєстру.                                                                                                                 
      Ми просимо виборців району перевірити свої дані в Державному реєстрі виборців, як через сайт ЦВК ("кабінет виборця”), так і у нашому відділі. Це дасть можливість визначитися з місцем голосування під час майбутніх виборів. Наша адреса: смт Летичів, вул.Героїв Крут, 2/1. Тел. 2-05-37, 2-00-88. Працюємо : з 8 до 17 год. Вихідні дні: субота, неділя.

 

 

 

 

Начальник відділу

ведення Державного реєстру виборців
апарату райдержадміністрації                Нагорний Б.І. Повернутися назад